Storitve

Trženje

 • tehnične kemikalije
 • laboratorijske kemikalije
 • druge vrste kemikalij

Zbiranje odpadkov

 • identifikacija in klasifikacija
 • prečrpavanje nevarnih tekočin
 • embaliranje
 • označevanje
 • prevozi

Prevozi nevarnega blaga

 • prevoz nevarnega blaga
 • prevoz nevarnih kemikalij
 • prevoz nevarnih odpadkov

Svetovanje

 • svetovanje pri izvajanju nalog in obveznosti pri prevozu nevarnega blaga
 • svetovanje pri izvajanju nalog, ki so določene v zakonu o kemikalijah

Poslanstvo, vizija in vodila vodenja in delovanja

Poslanstvo

Za prijazno okolje.

Vizija

V okviru možne rasti še naprej zagotavljati optimalno oskrbo kupcev s kemikalijami.

Vodila vodenja in delovanja

 1. 1. Varnost pri delu za sebe
 2. 2. Izpolnjevanje zahtev kupcev – »nič reklamacij« in drugih (zakonodaja)
 3. 3. Skrb za okolje v smislu »nič polivati ali ustrezno ukrepati«
 4. 4. Pripravljenost na spremembe
 5. 5. Nenehno izboljšujemo / optimiramo svoje delo

Kontakt in lokacija

Kontaktni podatki

Alpkem, d.o.o.
Struževo 66
4000 Kranj

Telefon:
+386 (0) 4 25 76 741
Faks:
+386 (0) 4 25 76 740
E-mail:
alpkem@alpkem.si

Lokacija podjetja